Dosbarthiadau
Cynhelir y dosbarthiadau agored yn y Saesneg ar hyn o bryd. Ymddiheura Dave am safon ei Gymraeg ond mae’n ymdrechu i ddysgu’r iaith. Serch hynny, gan bod nifer o’i fyfyrwyr yn rhugl yn y Gymraeg ac yn gymwys yn Wing Chung gallwch drafod a dysgu yn y Gymraeg.

Ei fwriad yn y tymor hir yw i ddysgu’r iaith fel y gall ddysgu Wing Chun yn ddwyieithog.

Sylwer: Rhaid bod yn un ar bymtheg oed i gofrestri mewn dosbarthiadau agored.
Dyma drefn y dosbarthiadau agored:

Llun: 7.30 – 9.00 y.h.
Canolfan Hamdden Abergele
Faenol Avenue, Abergele

Iau: 7.40-9.00 y.h.
Colwyn Bay Leisure centre,
Eirias Park,
Colwyn Bay, LL29 7SP

Hyfforddiant preifat ar gael i hyrwyddo datblygiad yr unigolyn – un ar un neu mewn grwpiau.

Os am fwy o wybodaeth cysylltwch a Dave McQuillan

dave@northwaleswingchun.co.uk
© 2011 northwaleswingchun.co.uk