Rhan o deulu Ching Mo,

uwch gynrychiolydd Gogledd Cymru.

© 2011 northwaleswingchun.co.uk