Dave McQuillan Hyfforddwr
Uwch Hyfforddwr Wing Chun Gogledd Cymru. Bu’n dysgu ers symud yma yn 2002.

Cychwynodd ei yrfa Wing Chun dan law Uwchfeistr Samuel Kwok yn 1982. Parhaodd dan hyfforddiant am rhyw ddwy flynedd, cyrraedd safon Gwregys Gwyrdd ac yna, oherwydd gofynion gwaith gadawodd y dosbarthiadau am chwe mlynedd. Parhaodd i ymarfer elfennau’r pwnc, y strwythur, yr ymarferion, y drefn a’r ffurf, yr anadlu, y dyrnu a.y.y.b ond roedd yn awyddys i ail afael a’i hyfforddiant a’i ddosbarthiadau cyn gynted a phosibl.

Yn 1990 daeth y cyfle i ail afael. Bu’n mynychu dosbarthiadau’r Uwchfeistr Samuel Kwok yn Manceinion a dosbarthiadau Wing Chun y Meistr Billy Davidson.Derbyniodd wersi preifat yn wythnosol gan Billy Davidson ac mae hyn yn wir hyd heddiw. Bu Dave McQuillan yn cystadlu mewn cystadleuthau Crefft Ymladd yn cynnwys “ Euro Wirral Full Contact Competition” Aeth i’r afael a hyfforddiant yn y “ Five Pattern Hung Kuen System” dan law Sifu Steve Hobbs a’r Meistr Mike Jolliff lle ddysgodd y drefn draddiodiadol glasurol a elwir yn “very rare and demanding classical internal system” a ddyfeiswyd gan Ng Mui.Am nifer o flynnyddoedd caniataodd ddiwrnod mewn saith o seibiant. Bu’n dadflino trwy ymarfer Yang Style Tai Chi.

Dave yn ymarfer gyda’r Uwchfeistr Samuel Kwok
"Dave yn ymarfer gyda’r Uwchfeistr Samuel Kwok"

Daeth Dave McQuillan yn hyfforddwr yn 1995 dan ofal y Meistr Billy Davidson, i ddysgu Wing Chun yr Uwchfeistr Ip Chun. Daeth yn “indoor student” cyntaf Meistr Billy Davidson.

"Uwchfeistr Ip Chun a Dave McQuillan""Meistr Billy Davidson a Dave McQuillan"
Yn 2006 derbyniodd Dave McQuillan ei Dystysgrif Hyfforddwr ar Raddfa Uwch gan y Meistr Billy Davidson. Ennillodd yr anrhydedd o fod yn gymwys yn fersiwn Uwchfeistri Ip Jin ac Ip Chun o Wing Chun. Mae Dave McQuillan bellach wedi symud ymlaen i hyfforddi myfyrwyr sydd wedi cystadlu mewn sawl cystadleuaeth ac mae hefyd wedi anfon myfyrwyr i dderbyn hyfforddiant yn Hong Kong. Mae’n caru Wing Chun ac yn wastad yn ymdrechu i wella ei Kung Fu, a Kung Fu ei fyfyrwyr.Nid yw’n dal dim yn ol. Ei fwriad yw gwella safon ei fyfyrwyr mewn awyrgylch gyfeillgar a rhwydd, ond a phwrpas difrifol.
© 2011 northwaleswingchun.co.uk