Beth yw Wing Chun Gogledd Cymru?
Rhan o deulu Ching Mo yw Wing Chun Gogledd Cymru. Yr arweinydd yw’r Meistr Billy Davidson. Uwch aelod o’r “Samuel Kwok International Martial Arts Association” yw teulu Ching Mo. Mae’r teulu hefyd yn aelodau cofrestredig o’r “Ving Tsun Athletic Association” Dave McQuillan yw uwch gynrychiolydd teulu Ching Mo yng Nghymru. Mae Dave McQuillan yn cael ei gydnabod fel hyfforddwr rhyngwladol.

Mynegiant bersonol yw Wing Chun. Er mwyn meddiannu Wing Chun rhaid cael mynediad i bob agwedd o’r pwnc, a’i wneud yn rhan ohonoch chi. Dylsai Wing Chun fod yn bur. Bydd yr hyfforddiant yn trosglwyddo yn gywir iawn Wing Chun yr Uwchfeistr Ip Man a’r datblygiadau gan yr Uwchfeistri Ip Jin ac Ip Chun ei feibion. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl trwy waith called ac ymroddiadyr Uwchfeistr Samuel Kwok a’r Meistr Billy Davidson.

Cynhelir yr hyfforddiant a’r ymarfer mewn ffordd gyfeillgar, anffurfiol a rhwydd ond mewn awyrgylch sydd yn cynnal gwaith caled. Annogir pawb i ofyn cwestiyau er mwyn torri bwlch at wybodaeth. Gofynnwch gwestiwn ac efallai byddwch yn ymddangos yn ffwl am funud – peidiwch a gofyn, byddwch yn ffwl am oes.

Byddwn yn dysgu yn eitha’ anffurfiol ond mewn modd draddiodiadol. Mae’r pwyslais ar ddatblygu myfyrwyr i’r safon uchaf neu hyd at eithaf eu gallu. Golyga hyn waith caled ac amser er mwyn darganfod yn gywir Kung Fu. Defnyddiwn arweiniad yr Uwchfeistr Ip Chun “ Gorfodwch eich myrfyrwyr i ddysgu at eithaf eu gallu” Byddwn yn barnu athro trwy gloriannu ei fyrwyrwyr nid trwy weld pa mor dda yw ef ei hunain.

Dywedwch wrthyf ac fe anghofiaf.
Dangoswch i mi ac fe gofiaf.
Dysgwch fi ac mi ddysgaf.
© 2011 northwaleswingchun.co.uk