Llety – Twr Hen Wrych.
Gallwch aros yma ar wyliau gyda’ch partner ac archebu hyfforddiant ar ben eich hun gyda Dave McQuillan. Edrychir ar bob agwedd o Wing Chun.


Mae campfa Hen Wrych tua 40 troedfedd o ddrws y Twr. Dyma ei barth ymarfer personol. Dyma lle bydd yn dysgu un myfyriwr ar y tro. Mae dymi bren ar gael yn ogystal a pholyn a chyllyll fel gellir edrych ar holl agweddau Wing Chun.

Lluniau o fewn Y Twr.© 2011 northwaleswingchun.co.uk