Cyrsiau Hyfforddi
Os am ddatblygu eich hyfforddiant mae nifer o gyrsiau ar gael i’r myfyriwr brwdfrydig.

Teithiau i Hong Kong – Hyfforddiant gan yr Uwchfeistr Ip Ching
Yn flynyddol trefnir taith i Hong Kong gyda’r Uwchfeistr Samuel Kwok a’r Meistr Billy Davidson. Yno gallwch ymarfer gyda’r Uwchfeistr Ip Ching
"Myfyrwyr Abergele yn derbyn hyfforddiant gan Uwchfeistr Ip Ching"
"Neuadd Hyfforddi Uwchfeistr Ip Ching""Wrth fedd Ip Man gyda’r Uwchfeistri Ip Ching a Samuel Kwok
Os am ddewis rhatach ac agosach bydd y Meistr Billy Davidson yn arwain cwrs yn Centreparcs yn Nottingham pob Chwefror/ Mawrth. Cynhelir y cwrs tros benwythnos lawn ac edrychir ar bob agwedd o’r system.

Seminarau
Byddwn yn mynd a myrfyrwyr yn rheolaidd I Fanceinion i seminarau gynhelir gan yr a Meistr Billy Davidson.

Cwrs Hyfforddwyr Wing Chun i’r Di-Waith.
Ar gael mewn ardaloedd detholedig. Cwrs dwys 40 wythnos yn cael ei ariannu gany Llywodraeth. Cwrs yn cynnig diploma sydd yn caniatau I chi ddysgu Wing Chun – yn cynnwys hyfforddiant preifat ac unigol, yn wythnosol ac mewn dosbarth a Dave McQuillan.
Bydd:
i) Asesu cyson gan Meistr BillyDavidson
ii) Gwaith cartref ysgrifennedig yn wythnosol

Crefft Ymladd – Hyfforddiant yn Ysgolion Uwchradd
Gall Dave McQuillan ymweld a’ch ysgol a chynnig hyfforddiant Crefft Ymladd fel rhan bwysig o’r cwricwlwm dewisol. Dysgir hunan – amddiffyn a hunan – reolaeth, sut i ffrwyno’ch tymer a thawelu sefyllfaoedd peryglus. Ers rhai blynyddoedd ‘rydym wedi cynnig y gwasanaeth hwn i Ysgol Emrys ap Iwan yn Abergele. Gwelwch gopi o’r “Times Educational Supplement” isod.

© 2011 northwaleswingchun.co.uk