Beth yw Wing Chun?
Crefft ymladd yw Wing Chun yn tarddu o nifer o ffynonellau yn cynwys Shaolin Kung Fu clasurol. Dyfeiswyd Wing Chun gan Ng Mui, lleian Budist oedd yn enwog am ei medruswydd a’i gallu fel ymladdwraig. Ni ddefnyddir cicio uchel (rhag simsanu a rhag bod yn agored i gael eich cicio yn eich gwendid!) Nid oes angen ymarferiadau ymestyn all fod yn boenus. Cynllunwyd Wing Chun ar gyfer ymladd nifer o ymosodwyr arfog. Prin yw’r hyfforddiant ar gyfer ymgodymu ar y llawr gan anodd amddiffyn eich hun ar y llawr yn erbyn ymosodwyr arfog. Y pwrpas yw hyfforddi ymladdwyr cymwys mewn byr amser. Gwnaethpwyd Wing Chun yn boblogaidd gan yr enwog Bruce Lee, disgybl yr Uwchfeistr Ip Man.

Mae Wing Chun yn defnyddio strwythr ein hesgyrn, ein gallu i ddwyn i gof batrymau’r cyhyrau a nerth yr isymwybod i oresgyn gwrthwynebwyr mwy a chryfach na ni, trwy ddefnyddio llai o nerth ein cyhyrau. Gyda’r hyforddiant cywir gall y myfyrwyr arddangos egni aruthrol mewn plwc o nerth ofnadwy, er eu bod yn rhoi’r argraff bod eu symudiadau a’r defnydd o’r cyhyrau yn llai. Yr enw ar y ffrwydriad yma o egni a nerth yw Fa Jin. Mae Wing Chun yn ailgyfeirio grym yr ymosodwr, tra ar yr union eiliad yn taro’n ol a chyrraedd canolfan corff yr ymosodwr a’i orfodi i dderbyn grym yr ergyd.
"Grandmaster Ip Man and Bruce Lee"

© 2011 northwaleswingchun.co.uk